VARIATIONER PÅ NÄRHET OCH EXTREMA AVSTÅND

R

SCENKONSTGRUPPEN

VARIATIONER PÅ NÄRHET OCH EXTREMA AVSTÅND

Vårt nya verk, ”Variationer på närhet och extrema avstånd” tar avstamp i Lotass novellsamling ”Varia”.

 

Vi vill med detta projekt leta vidare i den värld vi skapade i ”Redwood” och denna gång bjuda publiken på en exkursion om upptäcktsresor, begreppet och platsen ”Ön”, scenisk entropi, död, liv, rum och historiska skeenden.

 

Inom ramen för projektet har vi planerat tre delmoment, en turnerande föreläsningskör, ett platsspecifikt requiem och en scenisk installation på en ö som parallellt visas på- och kommunicerar med- en scen i staden.

 

TÄNKT SPELPERIOD:

 

EN EVIG STRANDLINJE hösten 2017

I AM AN ISLAND premiär hösten 2017, spelas sedan på olika platser fram till november

REQUIEM R premiär i början av maj 2017 och spelas under sommaren och in på hösten

 

 

 

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse