REDWOOD

R

SCENKONSTGRUPPEN

REDWOOD

 

 

 

 

REDWOOD är ett installationsverk bestående av föreläsningar, brusandning, projicerade bilder, liveupptagningar av rummets ljud, hörlursinteraktioner, teorier kring fotografi, en tidsmaskin, en tankeplats, ett bibliotek.

 

Föreställningen visades maj 2010 på Moderna Dansteatern och april 2011 på TUPP-festivalen, Uppsala Stadsteater.

 

I Redwoodinstallationen/föreställningen har vi tillsammans, utifrån Redwood (skogen samt Lotass verk), jobbat med tid och rum - med entropi, död, minne, historia, och perception. Förutom att jobba med föreställningen i sin helhet, har vi alla tre haft ett fördjupningsområde. Mira Eklund har intresserat sig för brus, vad det är, vad musik är, vad där finns för informationsflöden. Norunn Standal berättar i hörlurarna berättelsen om redwoodträdet, sequoia sempervirens, och dess långa livshistoria från frö till döende gigant. Hanna Cecilia lindkvist har samlat och beskrivit foton tagna på personer som under processen fastnat I tiden och föreläser om fotografiet och dess inneslutande av tiden och historien.

 

Ljudet i REDWOOD är i mångt baserat på brus. I tilllägg till bruset utgörs ljudbilden av oss tre medverkande, samplingar av våra röster har byggt syntar och klangmattor, samplingar från skog och djur likaså. Arpeggion, ljudrörelser och brus som efter frekvens är utplacerade i ljudriggen. Mira arbetar med 3dljud och har utvecklat en strategi var man sitter "inuti musiken". Det handlar om mångkanalsystem med många högtalare, där högtalarna placeras runt om åhörarna i rummet, både lodrätt och vågrätt. De mörkaste tonerna kommer vid golvet och sedan efter frekvens uppåt, de ljusaste således mot taket. De olika frekvensbredderna delas också upp inom sitt eget register så att säga, lodrätt, så att ljuden rör sig även sidledes. Som att bygga system efter partitur kan man tänka litegrann.

Hon jobbar även mycket med arpeggion av samplingar, rörelse i ljud, brus i olika färger, allt detta innebär ju olika frekvensregister, som kommer till sin rätt när jag placerar högtalarna enligt min "3dprincip". I Redwood sitter man således inne i musiken och inne i bruset (det ljusaste - det ljust klingande vita slumpbruset bor i taket, den rosa dåtiden i mellanregisteret, medans det bruna mullrar i basregistret), inne bland våra röster från olika tider och punkter, inom skogen, entropin.

Det mesta i ljudvärlden är programmerat och ligger tillsammans med projektioner och våra händelser/scener i föreställningen inne i det siffersystem som utgör Redwoods form. Det finns en sång som återkommer, och alla andra scener/bitar är små delar av den sången, de olika harmonierna uppklippta. På så vis finns sången hel, men bildas också om varje föreställning. Det finns också livemoment, exempel "värdet av det raka" - tonen A genom tonen E - slussas runt i högtalarsystemet. Samt inspelning av oss och föreställningen, som blir endel av bruset, blir dåtid som bygger nuet, entropin, mot slutet bor den nyss spelade föreställningen med i det växande bruset/ljudvärlden, man kan höra sig själv runt i rummet.

I Redwood sitter alla i en cirkel vid varsitt bord, in mot mitten, som vid en konvent. På varje bord finns en hög fotografier och anteckningar, samt ett par hörlurar. Dels är hörlurarna en väg till information, Norunns fördjupningar höres där, de finns som perceptionslager då man ser saker hända och samtidigt hör ett annat jag betrakta samma händelse men med små förändringar, dels handlar hörlurarna om att infiltrera verkligheten, att skapa ett nytt jag som interagerar med de andra åhörarna/publiken i rummet. Ett supernu kan då bildas, i förhållandet åhörarna emellan. I hörlurarna i Redwood är man indelad i grupper om tre. Man är sammanlänkade och det man hör händer, om varandra, ex den till vänster ler och dem mitt emot tittar. ( manuset är skrivet som tre paralella monologer/dialoger som är sammanvävda för att klaffa) Genom hörlurarna är man indelad i grupper om tre. Man är sammanlänkade. Materialet i lurarna är inspelat med in-ear-mikrofoner, för att härma verkligheten så noga som möjligt, denna inspelning måste göras om på var plats.

 

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse